Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 9 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cách thức xác định hàm ý hội thoại trong văn học

Nguyễn Hoàng Tuấn

Tóm tắt


 “Nói điều này để ngụ ý điều khác” là một kĩ thuật thường gặp trong sáng tác văn học. Để xác định nghĩa hàm ẩn trong phát ngôn của nhân vật, người đọc cần có những cách diễn giải dựa vào kiến thức ngôn ngữ học và văn học. Bài nghiên cứu này đề xuất một mô hình tìm hàm ý dựa trên nguyên tác cộng tác của P. Grice cùng với một số khái niệm văn học liên quan. Ngữ liệu minh họa cho việc vận dụng mô hình này được trích từ một số tác phẩm tiêu biểu của Nam Cao, Hemingway và Faulkner. Kết quả phân tích cho thấy sự kết hợp phương pháp nghiên cứu liên ngành ngôn ngữ học và văn học giúp độc giả xác định được chính xác nghĩa hàm ẩn trong hội thoại văn học.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433