Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 2 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu và chế tạo keo bạc có cấu trúc Nanô bằng phương pháp vi sóng

Huỳnh Duy Nhân, Nguyễn Ngọc Khoa Trường, Nguyễn Văn Nghĩa, Trương Văn Chương, Lê Quang Tiến Dũng

Tóm tắt


Bài báo trình bày keo bạc có cấu trúc nanô đã được chế tạo bằng phương pháp vi sóng. Phương pháp này đơn giản và dễ lặp lại. Các phép đo hấp thụ của keo bạc được thực hiện trên phổ UV-Vis. Hình dạng và kích thước của hạt nanô Ag được quan sát và phân tích bằng kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM). Các hạt nanô Ag đã được sử dụng để kiểm tra khả năng kháng khuẩn với E.Coli thông qua bộ lọc nước đã được phủ bằng keo Ag.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433