Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 2 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nhân vật trong truyện ngắn Sơn Nam

Nguyễn Văn Đông

Tóm tắt


Bài viết này tìm hiểu về đặc điểm, tính cách hệ thống nhân vật trong truyện ngắn Sơn Nam. Những nhân vật này khác nhau về nghề nghiệp, tuổi tác, giới tính… nhưng phần lớn họ thuộc tầng lớp thấp trong xã hội và vì hoàn cảnh phải đến vùng đất Hậu Giang xa xôi, còn nhiều gian khó.

Trong tác phẩm của mình, Sơn Nam thường xây dựng những nhân vật có số phận hẩm hiu, có khi là bất hạnh và qua đó, giúp người đọc thấy được tính cách, lối sống của người dân miền Tây Nam Bộ.

Sáng tạo những con người trong xã hội khác nhau về hoàn cảnh, tính cách, Sơn Nam đã ghi lại được bức tranh đa dạng về nông thôn thời khẩn hoang trên quê hương của tác giả.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433