Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 24 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thành phần loài giun đất ở huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương

Nguyễn Thị Mai, Cao Văn Luân, Nguyễn Thanh Hoài, Nguyễn Thị Ngọc Nhi

Tóm tắt


Phân tích 1241 cá thể giun đất với trọng lượng 1750,2g, trong đó có 1059 cá thể thu trong 189 hố định lượng, ở 7 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương cho thấy có 17 loài giun đất thuộc 6 giống, 4 họ, trong đó giống Pheretima có số loài phong phú nhất (11 loài). Trong đó có 4 loài chưa định được tên khoa học (hầu hết chúng là loài mới đang chờ công bố). Trong 4 loài này thì có 2 loài cho kết quả phân tích trình tự DNA tương đồng với 2 loài Pheretima vulgaris Drawida japonica với tỉ lệ tương đồng là 99%.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433