Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 24 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu xử lý nước thải công nghiệp bằng chế phẩm sinh học trên mô hình cột lọc

Hồ Bích Liên, Trần Minh Đạt

Tóm tắt


Ngày nay cùng với sự phát triển không ngừng của các ngành công nghiệp đã đem lại nhiều lợi ích về kinh tế cho con người. Tuy nhiên, cũng từ đây vấn đề ô nhiễm môi trường phát sinh ngày càng nặng hơn. Ở Việt Nam, hiện tượng ô nhiễm bởi nước thải đặc biệt là nước thải công nghiệp đang ngày càng trở nên phổ biến do sự phát triển ồ ạt của các ngành công nghiệp. Vì thế giải quyết ô nhiễm do nước thải công nghiệp gây ra cần được ưu tiên giải quyết. Nghiên cứu của chúng tôi đã kết hợp phương pháp vật lý (mô hình cột lọc ) và sinh học (chế phẩm sinh học). Thí nghiệm được bố trí với 4 nghiệm thức, ba lần lập lại và có bổ sung chế phẩm sinh học. Hàm lượng chế phẩm sinh học được nghiên cứu là: 0g/l (đối chứng), 3g/l, 4g/l và 5g/l. Các chỉ tiêu theo dõi bao gồm: COD, SS, N-NH3, coliform, độ màu. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy 4g/l chế phẩm sinh học cho hiệu suất xử lý tốt nhất với COD đt 63,50%, SS đt 33,33%, N-NH3 đạt 71,67%, coliform đt 47,06%, đ màu đt 43,12%.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433