Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 30 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu một số chỉ số sinh lý của học sinh 8-15 tuổi ở tỉnh Bình Dương

Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Ngọc Nhi, Lê Thị Thu Huệ

Tóm tắt


Nhằm đánh giá thực trạng về một số chỉ số sinh lí của học sinh 8-15 tuổi ở tỉnh Bình Dương, chúng tôi tiến hành đo các chỉ số: nhịp tim, huyết áp tối đa, huyết áp tối thiểu và xác định tuổi dậy thì bằng phiếu điều tra trên 1.925 học sinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhịp tim trung bình của học sinh từ 8-15 tuổi có xu hướng chung là giảm dần theo độ tuổi. Cùng một độ tuổi, nhịp tim của nữ có xu hướng cao hơn của nam. Chỉ số huyết áp tối đa và tối thiểu có xu hướng tăng dần. Vào giai đoạn dậy thì (11-13 tuổi), nhịp tim và huyết áp của nữ cao hơn so với các giai đoạn khác và có xu hướng cao hơn ở nam cùng độ tuổi. Huyết áp tối đa và tối thiểu của nhóm học sinh có nguy cơ thừa cân và béo phì cao hơn so với trung bình chung của học sinh ở cùng độ tuổi. Tuổi dậy thì trung bình của học sinh nam là 13,06 tuổi, ở học sinh nữ là 12,15 tuổi. Học sinh ở vùng thành thị có xu hướng dậy thì sớm hơn so với học sinh ở khu vực nông thôn ở cả nam và nữ (chênh lệch khoảng 0,5 tuổi, p<0,05).

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433