Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 30 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thiết kế và nghiên cứu hệ thống Bioreactor ngâm chìm định kỳ cho cấy dứa cayenne

Nguyễn Bằng Phi

Tóm tắt


Dứa là cây ăn quả nhiệt đới, là một trong ba loại cây ăn quả được quan tâm hàng đầu của nước ta (chuối, dứa, cam/quýt) dùng để ăn tươi, đặc biệt có thể chế biến xuất khẩu. Để tạo ra các giống cây dứa có chất lượng và thời gian thu hoạch đồng nhất, cần phải tiến hành nhân giống dứa bằng phương pháp nuôi cấy mô. Tuy nhiên, các phương pháp nuôi cấy mô trên môi trường thạch truyền thống cho hiệu quả năng suất không cao. Do vậy, việc áp dụng hệ thống bioreactor để tăng năng suất, giảm chi phí nhân công là vấn đề rất cần thiết. Hiện nay có rất nhiều hệ thống bioreactor, trong đó bioreactor ngâm chìm định kỳ cho kết quả tốt trên đối tượng cây dứa cayenne. Kết quả cho thấy thể tích dung dịch dinh dưỡng 1.5L tốt hơn 1L. Thời gian ngâm 10 phút, định kỳ 2h một lần cho kết quả tốt nhất.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433