Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 30 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu chế tạo thiết bị quang trị liệu bằng công nghệ diode phát quang, ứng dụng trong vật lý trị liệu

Lê Lã Vương Linh

Tóm tắt


Quang liệu pháp là phương pháp điều trị hỗ trợ đã minh chứng tác dụng trị liệu và ý nghĩa xã hội đáng kể qua nhiều nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn trên thế giới và trong nước. Bài báo này giới thiệu một phương án sử dụng nguồn sáng diode phát quang với ưu điểm tính đơn sắc, đảm bảo công suất phù hợp, có khả năng kết hợp bước sóng và giá thành rẻ nhằm chế tạo thiết bị hỗ trợ vật lý trị liệu, đặc biệt điều trị giảm đau. Thiết bị quang trị liệu LED chế tạo được  có công suất thấp từ 5mW – 100 mW, phát bức xạ theo dạng đầu chùm. Mỗi đầu phát gồm 10 bóng LED, trong đó có 6 bóng LED  bước sóng 650nm và 4 bóng LED bước sóng  940nm. Tần số điều biến của thiết bị  được điều chỉnh theo tần số sinh học từ 5Hz đến 128Hz. Bài báo cũng trình bày về  tính an toàn  của thiết bị và một số kết quả điều trị ứng dụng ban đầu.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433