Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 33 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giọng điệu nghệ thuật trong truyện ngắn Ma Văn Kháng thời kỳ đổi mới

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Tóm tắt


Giọng điệu là một trong những yếu tố quan trọng để nhà văn xây dựng nên hình tượng nhân vật. Linh hồn của một tác phẩm văn học cũng phụ thuộc rất lớn vào giọng điệu. Giọng điệu thể hiện đặc trưng phong cách của mỗi nhà văn. Bài viết phân tích những nét đặc sắc về giọng điệu trong truyện ngắn Ma Văn Kháng, đồng thời đề cao tấm lòng nhân ái, tình yêu thương con người, yêu thương cuộc đời của nhà văn. Nổi lên trong truyện ngắn của Ma Văn Kháng là giọng điệu tha thiết và trào lộng, các sắc thái giọng điệu đều biến hóa đan cài tạo nên cái nhìn đa diện, đa chiều góp phần giúp tác giả đi sâu khám phá bản chất cuộc sống và khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc. Bởi vậy những trang viết của ông luôn hấp dẫn và lay động trái tim người đọc.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433